Tuyển dụng Nhân viên bán hàng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Mục tiêu công việc: Nhân viên bán hàng sẽ là người trực tiếp tương tác với khách hàng, giới thiệu và bán các sản phẩm, đồng thời duy trì hình ảnh chuyên nghiệp của cửa hàng. Nhiệm vụ chính: Tư vấn và bán hàng cho khách hàng. Quản lý hàng hóa, […]

Tuyển dụng nhân viên Thị trường

Elementor #505 Nhân Viên Thị Trường Vị trí: Nhân viên Thị Trường Số lượng: 5 nhân viên Mục tiêu công việc: Mở rộng hệ thống phân phối và kênh bán hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.   Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm và phát triển các cơ hội […]